A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztató anyaga a lakó- és üdülőegységre vonatkozó tűzvédelmi házirend készítési kötelezettségéről

2016. január 01-vel hatályba lépett a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19/A. §-a. mely kötelezően előírja a lakó-és üdülőegységekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok házirend kidolgozását.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (Xll.5.) BM rendelet (OTSZ) az elérendő minimális biztonsági szintet határozza meg, a tűzvédelmi használati szabályok lényege pedig az adott épületre vonatkozó egyedi, az ott lakóktól és tartózkodóktól elvárt magatartásformák összeírása.

E tűzvédelmi „házirend” nem jelent többlet terhet azon házak esetében, amelyek már az OTSZ hatályba lépése (2015. március 5.) előtt is léteztek, mivel azokra addig is kötelező volt a tűzvédelmi szabályok írásba foglalása. Az OTSZ alapvetően műszaki tartalmú szabályozás, ezért került ki belőle az érintett előírás. így most egy másik BM rendelet. a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. {XIL 6.) BM rendelet (BM Rendelet ) 4/A. §-a alapján kellett a korábbi tűzvédelmi szabályokat újra elővenni. A még át nem adott. vagy csak a jövőben felépítendő lakóházak tekintetében pedig ki kell dolgozni a szabályokat. A tűzvédelmi házirend vonatkozásában a BM rendelet egy újdonságot hozott: annak tartalmaznia kell a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a készítő aláírását.

Az érintett épületek köre némileg leszűkült a régi OTSZ-ben a „kétszintesnél magasabb” kifejezés szerepelt, az új szabályozás pedig a „háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó és üdülőegységet magába foglaló épületekre, épületrészekre” vonatkozik. A szintszámra és a lakások számára adott feltételnek együttesen kell fennállnia.

A közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles gondoskodni a tűzvédelmi használati szabályok írásban történő kidolgozásáról, valamint annak megismertetéséről, megtartásáról és megtarttatásáról. A tűzvédelmi házirendet 2015. március 31-ig kellett írásba foglalni.

A tűzvédelmi házirendnek tartalmaznia kell az épületre, épületrészre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait. A tárolásra vonatkozó előírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait. A Tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat.

A tűzvédelmi használati szabályok kidolgozásában hathatós segítséget nyújt az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet használati szabályokat tartalmazó XVIII. fejezete.

Letölthető a tüzvédelmi-házirend eredeti példánya

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail