81634993E7429198

Módszertani megújulás Dunapatajon

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.)

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (1055 Budapest Bihari János utca 5.)

Kedvezményezett: Dunapataj Nagyközség Önkormányzata (6328 Dunapataj Petőfi Sándor u. 20.)

A projekt összköltsége 31.953.500 Ft, a támogatás mértéke 100%, azaz 31.953.500 Ft

A projekt kezdő napja: 2009. július 01.

A projekt zárása: 2010. augusztus 31.

A támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül meghírdetett TÁMOP-3.1.4./08/2 kódjelú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben című felhívásra Dunapataj Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0104 azonosítószámon). AMódszertani megújulás Dunapatajon című pályázat által az Európai Szociális Alapból és hazai Központi költségvetési előirányzatból 31.953.500 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert Önkormányzatunk.

A projekt végrehajtásában a Duna-menti Közoktatási Társulás Óvódája, Általános- és Művészeti Iskolája vesz részt két feladatellátási helyen:

1. 6328 Dunapataj, Kalocsai út 2. (általános iskola) 2. 6328 Dunapataj Petőfi Sándor utca 3. (óvóda)

A projekt keretében akkreditált pedagógus továbbképzésen vesznek részt pedagógusok, ahol tanusítványt is szereznek. Szövegértés-szövegalkotás és matematika kulcskompetenciák területén teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomagot, óvódai programcsomagot valósítanak meg. tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák arányát növelik, a pedagógia programhoz kapcsolódóan témaheteket tartanak, IKT-val (információs és kommunikációs technikával) segített tanórák számát növelik, a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelését támogatómódzsertani képzéseken tanusítványt szereznek a pedagógusok és az IPR módszerrel (integrációs pedagógia rendszerrel) oktatott órák száma növekedni fog.

Linkek:

A pályázatról további részleteket tudhat meg a Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános- és Művészeti Iskolája honlapján.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság honlapja

82669B6668455C03

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail