Két dunapataji történelmi zászló restaurálása

Beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiuma 3511/03494 (2311/1984) számú pályázat eredményről

Jelen pályázattal a Dunapataji Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény (továbbiakban múzeum) két történelmi zászlójának restaurálására kaptunk lehetőséget: 1. A Magyar Kommunista Párt Dunapataji Szervezet -Szabadság- zászlója, a párt címerével, vörös selyem anyagból; 2. A Dunapataji Állami Általános Iskola címerrel ellátott nemzeti színű, gyapjúzászlója. Mindkét zászlót a múzeumalapító-történész Pastyik István gyűjtötte évtizedes muzeológusi pályafutása során. A gyűjtést valószínűleg sokéves, vagy évtizedes tárolás követte, ami – ismerve az elmúlt évtizedek tárolási körülményeit – múzeumtechnikai szempontból kifogásolható volt, de a zászlók eredetileg is nagyon rossz állapotban kerültek a múzeumba. A két zászló közül az egyik (-Szabadság-) megállapíthatóan súlyos gombafertőzés közelében volt hónapokig, ami restaurálás előtti állapotán is feltűnően látszódott. A szakértő restaurátornak köszönhetően mindkét zászlót sikerült eredményesen helyreállítani, restaurálni úgy, hogy nem sérült látványában és történeti hitelességében egyik sem. Múzeumunk nem rendelkezik nagy textilgyűjteménnyel, amelyben történelmi zászlók alig vannak, ezért e két zászló különösen értékes muzeológiai és helytörténeti szempontból. Lényeges, hogy a zászlókat a restaurálás után milyen módon tároljuk. A szakszerű tároláshoz rendelkezünk A0-ás zárható fém rajztárolókkal, amelyekben kiterítve, savmentes és pormentes környezetben, közelítőleg állandó hőmérsékleten tudjuk tárolni a textilzászlóinkat. Bemutatásukat – a Támogatási Szerződésben rögzített három hónapos kiállításon túl – helytörténeti kiállításokon, illetve iskolai programokon tervezzük.

Történelmileg tekintve a zászlók két különböző világ, két eltérő világnézetet jelenítenek meg: az 1930-as évek polgári iskolai világát, illetve a világot gyökeresen megváltoztatni akaró II. világháború utáni kommunista Rákosi-időszakot. A nemzeti színű zászlón a történelem folytonossága, illetve az erre válaszul adott kisközösségi alkalmazkodási módszerek is lemérhetők: a koronás címeres leventezászlóból lett a Dunapataji Állami Általános Iskola a zászlaja – a levente címer eltávolításával, illetve a Szent Korona lefejtésével (ez utóbbi nem sikerült, így egészen egyszerűen letakarták egy darab szövettel). Mindkét zászló jól elhelyezhető abban a közegben, amit Magyar Bálint dokumentumszociográfiájában interjúkkal, kordokumentumokkal érzékletesen bemutat. (A -Szabadság- zászlóról korabeli fényképes dokumentum is fönnmaradt. Megtalálható: Magyar Bálint: A Dunánál. Dunapataj 1944-1958 dokumentumszociográfia. Új Mandátum Kiadó – Jelenkutató Alapítvány, Budapest, 2007. CD melléklet 249. oldal. A kép címe: Az MKP pataji csoportja 1948-ban március 15-én.)

A restaurálás előtti és utáni állapotot szemléltető fotók:

108022F1C6D938EA8

108033026FBF1ABDD

TÁMOGATÁSOK:


1. A zászlók restaurálásához a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiuma 
1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű támogatást biztosított.

10804FA5CA9409E41


2. A zászlók restaurálásához Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 
200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű támogatást biztosított.

10805BE9BEBB47D76

KÖSZÖNJÜK!

Schill Tamás néprajzkutató, múzeumvezető

Dunapataj, 2012.

A Pályázat ügymenete a következő volt:

– 2011. szeptember 16-i keltezéssel pályázatot nyújtottunk be 3 db történelmi zászló restaurálására 1.395.000,- Ft értékben

– 2011. november 21-én kelt 2311/1984 számú levelükben arról értesítettek, hogy 1.000.000,- Ft összegű támogatást ítéltek meg -A Dunapataji Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény történelmi zászlóinak restaurálására-

– A Múzeumi Szakmai Kollégium döntése nyomán: -A kollégium az 1. (vörös taftselyem, egylapos zászló) és a 3. (piros, fehér, zöld gyapjúzászló) restaurálását támogatja- (2011. november 21-i keltezésű levél)

– A 2011. december 6-i keltezésű 2311/1984. számú Támogatási szerződés aláírásra került

– Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 28/2012. számú Önkormányzati határozatában támogatta a zászlók restaurálását és a kivitelezéshez 200.000,- Ft támogatással járult hozzá.

– Mivel 2012 februárjával intézményünknél változások álltak be a pénzügykezeléssel kapcsolatban, ezt 2012. május 29-i levelünkben jeleztünk az NKA Múzeumi Szakmai Kollégiuma felé

– 2012. június 11-i dátummal és 3511/03494 (2311/1984) pályázati azonosító számon új támogatási szerződés került kiállításra és aláírásra. (Egyúttal a megvalósítás teljesítési időtartama, a támogatás utalásának ideje és az elszámolás határideje is változtatásra került.)

– Időközben a vállalkozó restaurátorral a szerződést megkötöttük, a vállalkozó a munkálatokat befejezte és 2012. június 19-i dátummal szakmai beszámolót készített az elvégzett restaurálásról.

– A vállalkozónak a restaurálás tiszteletdíja a mellékelt bankszámla-értesítő szerint 2012. augusztus 8-án megtörtént.

A műtárgyakat múzeumunk nagy kiállítótermében helyeztük el két zárható tárlószekrényben (képek lentebb láthatóak).

Helyszín: Dunapataji Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény, 6328 Dunapataj, Ordasi u. 7.

A bemutatás kezdő és befejező időpontja:

Kezdő: 2012. augusztus 8.

Befejező: 2012. november 21.

108096404B9201970 10808A01F2B56E547 10807AE3289C1ADF3

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail