Elérhetőségek

Cím: 6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 20.
Telefon: +36-78/425-042, +36-78/425-057, +36-78/425-081
Fax: +36-78/425-072
E-mail: dunapatajph(Replace this parenthesis with the @ sign)patajnet.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő:                  8:00 -16:00
Kedd:                  ügyfélfogadás nincs
Szerda:               8:00-16:00
Csütörtök:         ügyfélfogadás nincs
Péntek:               8:00 – 13:00

(Hétfő-Csütörtök: ebédidő – munkaközi szünet, 30 perc 12:00-13:30 között)
(Az ügyfélfogadáson kívüli munkaidőben telefonos ügyelet működik.)

Polgármester ügyfélfogadása: Hétfő délelőtt.

Jegyző ügyfélfogadása: Hétfő, Szerda, Péntek délelőtt.

Szervezeti felépítés:

dr. Botykai János – jegyző (hivatalvezető)
Kolozsváriné Gózon Judit – igazgatási ügyintéző
Zsinka Vivien – igazgatási ügykezelő
Weibel Andrásné – ügyviteli ügyintéző
Komjáti Kinga – ügyviteli asszisztens
Gyurita Zoltán  József – adóügyi ügyintéző (adóhatósági, katasztrófa védelmi feladatok, egyéb feladatok a gazdasági szervezetnél)
Galambos Lajos István – adóügyi ügyintéző (adóhatósági feladatok, egyéb feladatok a gazdasági szervezetnél)
Sztrányóczki Imréné – műszaki ügyintéző
Sztojanovics Istvánné – pénzügyi vezető – gazdasági szervezet vezető – (gazdasági szervezet részletezése lentebb)

Ügyvitel

Weibel Andrásné ügyviteli ügyintéző
Komjáti Kinga ügyviteli asszisztens

Elérhetőség:
+36-78 425-042/11-es, /19-es mellék

Feladatai:
különösen titkársági, testületi illetve kommunikációs feladatok

Adóügy

Gyurita Zoltán adóügyi ügyintéző
Galambos Lajos István  adóügyi ügyintéző

Elérhetőség: 06/78 425-042/21-es mellék

Feladatai:
1.)ellátja Dunapataj Nagyközség közigazgatási területén a jegyző hatáskörébe utalt helyi adókkal és gépjárműadóval, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. Ellátja továbbá számítógépes informatikai igazgatás, katasztrófa védelem feladatai.

  1. az adózó kérelmére adóigazolást állít ki.
  2. vagyoni bizonyítványt állít ki.
  3. adó- és értékbizonyítványt állít ki.
  4. kiállítja, vezeti a marhaleveleket, vezeti a nyilvántartást.

Gazdasági szervezet:

Pénzügyi és adóügyi iroda

Sztojanovics Istvánné
Pénzügyi vezető

Beosztott ügyintézők:

Habazné Bogárdi Ildikó – pénzügyi ügyintéző, pénzügyi, személyzeti és köztartozások behajtásával kapcsolatos feladatok
Tapolcsányi Ágnes – pénzügyi ügyintéző, pénzügyi és számviteli feladatok
Horváth Sándorné – pénzügyi ügyintéző, pénzügyi, analitikus nyilvántartás és számlázással kapcsolatos feladatok
Szabó Kálmánné – pénzügyi ügyintéző, pénztáros és pénzügyi és föld hirdetményekkel kapcsolatos feladatok
Madácsi Terézia – pénzügyi ügyintéző, pénzügyi vagyon nyilvántartási és közterület használattal kapcsolatos feladatok
Gyurita Zoltán – adóügynél ismertetettek szerint
Galambos Lajos István – adóügyeknél ismertettek szerint.

Elérhetőség (a fenti felsorolás sorrendjében):
+36-06/78 425-042/17, 12, 18, 18, 16, 13 mellék,

Feladatai:
Ellátja a tervezéssel, előírányzat-felhasználással, az előírányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyonhasználattal és -hasznosítással, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó pénzügyi- gazdálkodási-számviteli feladatokat. Ellátja továbbá a vagyonkezelés, foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, gazdálkodási-belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.

Műszak

Sztrányóczki Imréné műszaki ügyintéző (prémiuméves foglalkoztatott, heti 12 órában )

Elérhetőség:
06/78 425-042/24-es mellék

Feladatai:

1.) területfejlesztés
2.) környezetvédelmi igazgatás
3.) vízügyi igazgatás
4.) település fejlesztés-rendezés
5.) természetvédelmi igazgatás
6.) egyéb műszaki ügyek

Igazgatás

Kolozsváriné Gózon Judit igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezetői és szociális feladatok
Zsinka Vivien igazgatási ügykezelő

Elérhetőség:
06/78 425-042/25-as mellék

Feladatai:
1.) belügyi igazgatás
2.) anyakönyvvezetői feladatok
3.) földművelésügyi igazgatás
4.) szociális, gyámügy-gyermekvédelem
5.) kulturális-közoktatási igazgatás
6.) ipar, kereskedelmi igazgatási feledatok
7.) zajvédelem, zenés táncos rendezvények

Önkormányzati közalkalmazott

Balogh Edit pályázati referens

Elérhetőség:
06/78 425-042 /20-as mellék

A feladatot és hatáskört meghatározó jogszabályok

Törvényességi ellenőrzés:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.

Tevékenység, Alapfeladatok

A helyi önkormányzat képviselő – testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe atartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hozott létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolására. (Hö tv. 84.§ (1) bek.)

A Polgármesteri Hivatal az Alapító Okiratban, valamint az SZMSZ-ben meghatározott, társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályokon alapuló állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, feladatvégzési és -ellátási kötelezettséggel végzi, az alapító általános irányítása mellett. A Hivatal kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem végez.

A Polgármesteri Hivatalban nyilvántartott adatbázisok; nyilvántartások:

  • Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása
  • Működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása
  • A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása
  • Egyéb nyilvántartások

Közérdekű adatok

A közérdekű adatok igénylésének módja megtekinthető itt

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail