Ügyrendi, Oktatási, Szociális és Sportbizottság

Bizottság elnöke:

dr. Iván Katalin

Tagok:

 • Tóthné Csányi Helga
 • Szabó László
 • Bosznayné dr. Rákóczy Rozália – külső tag
 • Kiss Péter János – külső tag

Ülésének időpontja: –

Bizottság fő feladatai:

 • A testület hatáskörébe tartozó választások lebonyolítása.
 • A Szervezeti Működési Szabályzat előkészítése, hatályoszlásának figyelemmel kísérése, a szükséges módosításokra javaslat.
 • Önkormányzati rendeletek előkészítése, véleményezése, végrehajtásuk, hatályosulásuk figyelemmel kísérése.
 • Helyi népszavazás előkészítése, lebonyolítása.
 • Más Önkormányzatokkal létrejövő együttműködési megállapodások véleményezése.
 • Nemzetközi kapcsolatok kialakításának segítése, összehangolása.
 • Kivizsgálja a polgármester, a képviselő-testületi tagok és a nem képviselő bizottsági tagok felmerült összeférhetetlenségi ügyeit.
 • Elvégzi a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat.
 • Az egészségügyi és szociális ellátás helyzetének elemzése
 • A felmerülő szükségletek kielégítésére feladatterv kidolgozása,
 • Az átruházott hatáskörökkel kapcsolatos javaslatot tesz.
 • Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése az oktatás, a közművelődés és a sport területén.
 • Oktatási, nevelési, közművelődési intézmények létrehozására, működésére, átszervezésére, megszüntetésére vonatkozó javaslatok előkészítése
 • Ezen intézményvezetők pályázati feltételrendszerének kidolgozása, pályázatok véleményezése, javaslatok előterjesztése.
 • Oktatási, nevelési, közművelődési intézmények munkájának ellenőrzése.
 • Ezen intézmények munkájáról a Képviselő-testület elé kerülő beszámolók és egyéb előterjesztések véleményezése.
 • A község civil szervezeteinek támogatása, munkájuk koordinálása, az önkormányzathoz benyújtott pályázataik véleményezése az erről szóló rendelet szerint.
 • A sportpolitikai – testnevelés, diák és szabadidő sport, versenysport, utánpótlás nevelés stb. – koncepciójának kialakítása, célkitűzések és feladatok meghatározása.
 • Községi rendezvények meghatározása, (programtervezet- felelősök- költségvetés).
 • Pályázati lehetőségek figyelése, benyújtásának segítése.
 • Aktuális feladatok, határozat-tervezetek véleményezése, munkaterv készítése.
 • A Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottsággal egyetértésben a műemlékvédelem helyi feladatainak véleményezése.
 • Átruházott hatáskörök gyakorlása (SZMSZ 1.sz. melléklete)

Pénzügyi, Települési és Vállalkozásfejlesztési Bizottság

Bizottság elnöke:

Schill Tamás

Tagok:

 • Tóthné Csányi Helga
 • Gyuricza László
 • Éniszné Horváth Éva – külső tag
 • Katona József – külső tag

Az ülés időpontja:-

Bizottság fő feladatai:

 • Közreműködik az önkormányzat éves költségvetésének, zárszámadásának előkészítésében.
 • Döntésre előkészíti az Önkormányzat gazdasági programját.
 • Figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények és szervezetek pénzügyi gazdálkodását.
 • A testület döntése alapján a Bizottság ellenőrzést végez az önkormányzat bármely intézményénél, az ellenőrzés tapasztalatairól tájékoztatja a testületet.
 • Véleményezi a hitelfelvételre vonatkozó előterjesztéseket.
 • Ellenőrzi a pénzügyi kihatású együttműködési, gazdasági megállapodások végrehajtását.
 • Véleményezi az Önkormányzat éves költségvetéséről és zárszámadásáról szóló rendeletet.
 • Javaslatot készíthet az általános és céltartalékok felhasználására.
 • Javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé a költségvetési szervek alapítására, átszervezésére, megszüntetésére.
 • Döntésre a képviselő-testület elé terjeszti az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait.
 • A közműhálózat fejlesztésének véleményezése.
 • Az idegenforgalom és az üdülőterület fejlesztésében való közreműködés, az üdülőterület fejlesztési koncepciójának kidolgozása.
 • Az önkormányzati fejlesztések rekonstrukciók meghatározása.
 • Az Önkormányzati ingatlanok hasznosítására javaslat készítése, közterület-használati díjak megállapítására javaslat.
 • A környezetvédelmi és környezeti elemek védelmének helyi feladatainak meghatározása, véleményezése.
 • A településfejlesztési és rendezési tervek elképzelések véleményezése, összehangolása.
 • A zöldterületekkel való gazdálkodás, figyelemmel kísérése.
 • Településpolitikai szempontok kidolgozása.
 • A települési környezet védelmére vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezet elkészítése, testület elé terjesztése.
 • A védetté nyilvánított természeti értékek gondozásának ellenőrzése.
 • A műemlékvédelem helyi feladatainak meghatározása, véleményezése.
 • A település egészére, vagy nagyobb részére (pl: üdülőterület) kiterjedő rendezési feladatok összehangolása, a tervek véleményezése, önkormányzati rendelet elkészítése, testület elé terjesztése.
 • Közterületek használatának, rendjének meghatározásának véleményezése.
 • A helyi ipar, kereskedelem helyzetének figyelemmel kísérése, fejlesztésének lehetőségei.
 • Piacok, vásárok rendjének véleményezése.
 • Kommunális és közüzemi tevékenység koordinálása.
 • Önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos teendők

Közbeszerzési Bizottság

Bizottság elnöke:

Gyuricza László

Tagok:

 • dr. Iván Katalin
 • Schill Tamás
 • Galambosné Madácsi Erzsébet – külső tag
 • Nagy Jenő Zoltán – külső tag

Az ülés időpontja:-

Bizottság fő feladatai:

 • A képviselő-testület által elfogadott közbeszerzési szabályzatban foglalt feladatok ellátása.
 • A képviselő-testület által elfogadott beszerzési szabályzatban foglalt feladatok ellátása.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail