templomDunapataji Helytörténeti és Néprajzi
Gyűjtemény – Pataji Múzeum

6328 Dunapataj, Ordasi u. 7.
Tel.: 00-36-78-425-972
e-mail: patajimuzeum(Replace this parenthesis with the @ sign)index.hu

 


Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
Közgyűjtemények Kollégiuma
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
Pályázati azonosító: 204107/212

Tárgy: Szakmai beszámoló a Múzeumok Éjszakája – Szent Iván Éj – Dunapataj 2016 elnevezésű programról

 

Tisztelt Igazgatóság! Tisztelt Kollégium!

Az alábbiakban benyújtom a Tisztelt Kollégiumhoz az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 204107/212. azonosító számú és elnevezésű program szakmai beszámolóját.

 Pályázatunk szakmai beszámolója elérhető és megtekinthető Dunapataj Nagyközség Önkormányzata hivatalos honlapján – elérhetőség: http://www.dunapataj.hu/palyazatok/

 A Múzeumok Éjszakája – Szent Iván Éj – Dunapataj 2016 program rövid ismertetése:

 A pályázatban szereplő programokra az előzetes hirdetés szerinti időpontban és helyen (a megvalósítás teljesítési időpontja) 2016. június 24-én 19 órától a Dunapataji Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény unitárius templomában 6328 Dunapataj, Ordasi u. 7. szám alatt került sor. A programok helyszínéül az egykori templom templomhajója és udvara szolgált. Alább a hirdetési plakát/meghívó előlapja látható:

templom-palyazat

 Programunkat a Kalo-Press Kft. által készített plakátokkal és meghívókkal hirdettük meg. Plakátok kerültek kihelyezésre a település fontosabb pontjaira és a Szelidi-tó üdülőkörzetben is. A meghívókat személyes átadás útján juttattuk el az érintett csoportokhoz és személyekhez. A programot hirdette a Kalocsai Néplap regionális újság, továbbá a helyi kábeltelevízió (Pataj TV Bt.) és megosztottuk a facebook oldalakon is.

A program előkészítésében és lebonyolításában közreműködtek a Dunapataji Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény dolgozói, Dunapataj Nagyközség Önkormányzata dolgozói, a Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény munkatársai, a Dunapatajért Közalapítvány tagjai és magánszemélyek. A programot Dunapataj Nagyközség Önkormányzata pénzügyi támogatásban részesítette.

A programot a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 50.000,- Ft támogatásban részesítette.

nkaA támogatásokat és a segítséget minden résztvevőnek és támogatónak ezúton is köszönjük!

 

A rendezvény ismertetése:

– Programunkat az est háziasszonya, az első dunapataji múzeumok éjszakája szervezője, Marosi Mária nyitotta meg, ő köszöntötte a vendégeket.

– Megnyitó beszédet mondott Dusnoki Csaba Dunapataj Nagyközség polgármestere. Dusnoki Csaba polgármester köszöntőjében – többek között – elmondta, hogy örül a teltházas rendezvénynek, ami jól jelzi az előző évi múzeumok éjszakája program sikerét és a rendezvényre való nyitottságot és kíváncsiságot.

 

muzej

– a Dunapataji Művészeti Iskola színjátszó csoportja Arany János A fülemile című darabját adta elő. Felkészítő tanár volt: Csókás Kinga rajz és magyar szakos tanár. A csoport létszáma 10 fő volt, az előadást Csókás Eszter zeneiskolai tanuló fuvolajátéka színesítette. A színdarab jól illeszkedet az est szellemiségéhez és tematikájához. A színjátszó csoportra – helyi szokás szerint – számos szülő, rokon és barát volt kíváncsi, így ők is bekapcsolódtak a rendezvényünkbe.

muzej2

 – Schill Tamás néprajzkutató, a Dunapataji Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény vezetője köszöntötte a közönséget és méltatta a kiállítást. Elmondta, hogy a gyűjteményt a benne lévő nagy számú néprajzi kuriózum (pl. különleges főkötő, régi gyümölcsfa-permetező, komatál, archív fotók stb.) teszi érdekessé, valamint az, hogy minden darabja egy helyről, sőt, egy családból származik. A gyűjtemény kultúrtörténeti értékét pedig növeli, hogy a gyűjtők minden egyes tárgyhoz tudnak történetet kapcsolni.

– A Múzeumok Éjszakájára készült kiállítást bemutatta Bálint Sándor volt általános iskolai tanító, a kiállított tárgyak gyűjtője.

Bálint Sándor tassi lakos és felesége Bálint Sándorné Lakatos Erzsébet négy évtizedes tanári pályafutása alatt jelentős gyűjtőtevékenységet végzett szülőfalujában, a Dunapatajon maradt rokonság körében és Tass község külterületi iskoláiban. A 19. és 20. századból való néprajzi, iskolatörténeti és technikatörténeti anyagát otthonában, Tass községben rendezte be látogatható gyűjteményként. Ennek a gyűjteménynek válogatott, dunapataji darabjait állította ki a Dunapataji Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény kiállítótermében. A kiállítás módja: tematikus kiállítás fali táblákon, zárható üveges vitrinekben és tárlókban.

muzej3

 A kiállítás négy témakör köré csoportosult: családtörténet, iskolatörténet, háború és viseletek. E témák régi tárgyait, dokumentumait láthatta a közönség az unitárius templom kiállító helyiségében a múzeumok éjszakáján. A különleges kiállítást a tulajdonosa kizárólag rendezvényünkre idejére kölcsönözte és szállította múzeumunkba, amit ezúton is köszönünk!

A kiállítást az tette továbbá különlegessé, hogy a tárgyak tulajdonosa közvetlenül mesélt a tárgyak történetéről és használatáról. Egyes eszközöket – a tulajdonos segítségével – ki lehetett próbálni, kézbe lehetett venni.

muzej4

 A kiállítás darabjai, bár nem a Dunapataji Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény anyagát mutatták be, jól reprezentálták Dunapataj népi kultúrájának egy-egy részletét, illetve a régmúlt tanyai iskoláinak életét. A kiállított tárgyak a különböző korosztályoknak más és más élménnyel szolgáltak. A fiatalabb generációnak újszerűen hatottak, és a rácsodálkozás élményét adták. Az idősebb generációnak egy-egy tárgy vagy tárgycsoport nosztalgikus élményt adott.

muzej5

– A teljes rendezvény ideje alatt Taba Istvánné kézműves alkotásait vehette kézbe a közönség, illetve bekapcsolódhatott a kézműves tevékenységbe, kisebb kézműves ajándéktárgyak (jellemzően csuhéból) készítésére volt lehetőség.

 – Szünet. A kiállítás-megnyitót követő szünetben, illetve már azt megelőzően a Dunapatajért Közalapítvány munkatársai lángost szolgáltak föl a résztvevők és a látogatók számára. A kellemes nyári hangulatban kötetlen beszélgetés, baráti hangulat alakult ki a szünetben a múzeum udvarán elhelyezett asztalok mellett.

muzej6

– Negyedóra Duó – Tóth Orsolya és Szabó Mátyás énekes-zenés műsora.

muzej7

A Negyedóra Duó több éves zenekari előzmények után másfél éve alakult. Tagjai pedagógusok, akik jelentős zenei tapasztalattal bírnak. Programunkon is feldolgozásokat és saját szerzeményeket adtak elő a magyar népdal, népköltészet és a kortárs költészet vonalai mentén. A Negyedóra Duó előadását, csakúgy mint a teljes estét, a Hang-Around Kft. hangosította.

– A Dunapatajért Közalapítvány szervezésében a sötétedés után, főleg a gyermekek számára, játékos Szent Iván éji tűzgyújtási szokást idéztek meg a múzeum kertjében.

muzej8

– A program záró részeként táncházra került sor a múzeum kertjében Csánki Mónika és Kővágó Zsolt kalocsai táncosok vezetésével. A zenét hangosítással felvételről szolgáltatták.

 

 

Szakmai tapasztalatok, eredményesség

Programunkat a tavalyi – nagy sikerű – rendezvényünkhöz hasonlóan most is sikeresnek ítéljük meg, amennyiben számos korosztálynak nyújtott élményt, szórakozást, hasznos információt, illetve akár “első múzeumos élményt”. Általában elmondható, hogy az egyes programokat jelentős érdeklődés övezte és sikerült több különböző korosztályt bekapcsolni a rendezvénybe.

A kiállítás – egy magángyűjtemény anyaga – jól reprezentálta a múzeumokban is látható tárgyakat. A gyűjtő hosszasan magyarázta egy-egy tárgy használatát, történetét. A kiállítás tematikája minden életkor számára tartogatott valamilyen érdekességet. Több kiállított tárgy teljesen kuriózum volt, ugyanis még múzeumunk gyűjteményében sem található.

A program jó lehetőséget nyújtott arra, hogy a Dunapataji Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény minden polgárnak és a nyilvánosság felé jelezze működését és tevékenységének egyes szegmenseit. A rendezvény figyelembe vette a helyben kialakult szokásokat, de ezen túlmutató is volt komplexitásával, sokszínűségével.

A program mintegy sűrítménye volt munkánknak, amelynek jellemző rendezvényei a (néprajzi tematikájú) kiállítások, a (komolyzenei) koncertek, iskolai előadások (versmondó verseny, iskolai ünnepségek stb.). A fent megvalósított programokat megfelelő színvonalúnak, hosszúságúnak tartjuk, az este összeállítását úgyszintén jónak tartjuk. A programok között a jövőben több tevékenykedtető, gyermekeknek, diákoknak szóló játékot, műsorszámot tervezünk megvalósítani.

A múzeumok éjszakája egy estéje komplex kivonatát adta a Gyűjteményünkben folyó múzeumi, múzeumpedagógiai és közművelődési munkának. Ebben ki-ki megtalálta a maga helyét, a kedvére való szórakozást, művelődési formát.

A jövőben, a sikeres műsorszámok és programok mellett, törekedni fogunk arra, hogy a közönséget még jobban megismertessük (játékos, kötetlen módon) a Gyűjteményben folyó muzeológiai munkákkal, a múzeumi tárgyakkal pl.: raktárak berendezései, néprajzi és történeti tárgyak sokfélesége és azok használhatósága, érdekessége. Fontos, hogy megismerjék az emberek (különös tekintette a fiatalabb korosztályra) a múzeumban folyó munkát, annak értelmét, a Gyűjteményünkben sokféleképpen “elraktározott” információ használhatóságát és értelmét.

Mostani programunkon számos új arcot, szelidi üdülővendéget (a nagyközségtől mintegy 4 km-re található Szelidi-tó üdülőfaluról és annak időszaki, illetve állandó üdülőiről van szó) láthattunk múzeumunkban. A jövőben törekedni fogunk, hogy a Szelidi-tó üdülő vendégeit még jobban bevonjuk programunkba, mivel programunk az üdülési szezon első nagy hullámába esik (június vége).

Programunkat eredményesnek ítéljük meg, mivel 134 fő vett részt a különböző műsorokon, “megmozgatta az egész falut”, sőt, távolabbról is sikerült a rendezvény nézőközönségét gyarapítani. Ez a Gyűjteményünk által rendezett második Múzeumok Éjszakája programhoz képes jelentős eredmény, mivel egy-egy kiállításunkat, egyéb rendezvényünket kb. 40-60 fő szokta látogatni.

Jelentős tapasztalat volt, hogy a rendezvény helyszínéül szolgáló volt unitárius templom, mint helyszín, véges lehetőségeket kínál egyes műsorszámok alkalmával, ugyanis akkora érdeklődés volt, hogy nem fértek be a 9 x 13 méteres templomhajóba. (Maximális befogadóképesség kb. 120 fő.) Továbblépési lehetőséget e téren a templom nagyméretű udvara nyújthat

 

Látogatók száma

Programunkon összesen 134 fő vett részt (rövidebb-hosszabb ideig, illetve a teljes program erejéig).

 

A programról szóló videó anyag

A dunapataji Múzeumok Éjszakája programról készült rövid videófilmes összeállítás megtekinthető az alábbi elérhetőségen (Kovács Árpád felvétele):

https://www.youtube.com/watch?v=ldtSthZdQr8

A teljes program öt részletben tekinthető meg. Az első rész elérhetősége:

https://www.youtube.com/watch?v=HCboZCUOT2w

A program megvalósításában jelentős segítséget nyújtott a Dunapataji Településgazdálkodási Intézet alkalmazottai (szállítás, rendezés, takarítás stb.), továbbá a Dunapatajért Közalapítvány dolgozói (program szervezés és vezetés, vendéglátás stb.) és magánszemélyek: Bálint Sándor és Bálint Sándorné (kiállításrendezés), Marosi Mária.

Ezúton köszönöm meg a NKA Közgyűjtemények Kollégiuma szíves támogatását, a programban közreműködőknek és a további támogatóknak a segítségüket!

Kérem pályázati beszámolónk elfogadását!

 

Tisztelettel

Schill Tamás s.k.
múzeumvezető, pályázati referens

Dunapataj, szeptember 27.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail