A parlagfű Magyarországon az egyik legelterjedtebb egészség károsodást okozó gyomnövény.

A parlagfű elleni védekezés hatósági feladatai belterületen a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik. Törvényi felhatalmazás alapján az elhanyagolt ingatlanok tulajdonosai határozatban kötelezhetőek a tulajdonukban álló ingatlan gyommentesítésére.

Felhívjuk figyelmét azon tisztelt ingatlantulajdonosoknak, akik a gyommentesítési kötelezettségüknek ez idáig nem tettek eleget, hogy:

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról, a közterületek használatának rendjéről szóló 8/2014. (V.30.) számú önkormányzati rendelete alapján „A belterületen lévő lakóingatlanokon, üdülőterületen lévő ingatlanon ideértve az üdülésre használt vagy az olyan ingatlanokat is, amelyekben szolgáltatást nyújtanak, vagy vállalkozást folytatnak, beépítetlen telken /továbbiakban ingatlanok/ vagy azok előtt, azok teljes szélességében az utca középvonaláig az utcaszakasz tisztántartásáról, gyommentesítéséről az ingatlanok felett rendelkezni jogosult/tulajdonos, kezelő, haszonélvező, stb./ köteles gondoskodni.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény előírásai 2013. évtől jelentősen megszigorodtak a parlagfű visszaszorítása érdekében. Ez azonban csak országos méretű összefogással és folyamatos gyommentesítéssel valósulhat meg. A törvény értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A gyommentesítés elmulasztása esetén növényvédelmi bírság szabható ki (Növény és Talajvédelmi Igazgatóság szabja ki), melynek alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága.

   Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti kötelezettségüknek tegyenek eleget, ugyanis a parlagfű-mentesség mindannyiunk közös érdeke!

Dunapataj, 2017. május 16.   

 

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata                                                 Dunapataji Polgármesteri Hivatal

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail