Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2016/2017-es tanévre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor.

2016. május 3-án, 4-én, 5-én (kedd-szerda – csütörtök)

reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig.

Helye: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vezetői iroda

Az óvodai beiratkozás kötelező:

 • azon gyermekekszámára, akik 3. életévüket

2016. augusztus 31-ig betöltik, de még nem járnak, illetve nem iratkoztak be az óvodába,

 • továbbá beiratkozhatnak azok akik, 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között töltik be a harmadik életévüket.

Kérjük, hozzák magukkal a beiratkozásra a következőket:

 • Ø gyermek nevére kiállított anyakönyvi kivonatot,
 • Ø gyermek lakcímét igazoló hatósági kártyát,
 • Ø a gyermek társadalombiztosító (TAJ) kártyáját,
 • Ø a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványát,
 • Ø szülő (gondviselő), lakcímét igazoló hatósági igazolványát

Szeretettel várjuk a szülőket és a gyermekeket is a beiratkozásra!

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Vezetősége

KÖZLEMÉNY

 

A 2016. évi óvodai beiratkozás rendjéről

 

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ – a rendelkezése alapján tájékoztatjuk az érintett szülőket arról, hogy

Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának óvodájába a 2016/2017. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni a gyermekeiket.

Ideje: 2016. május 3-án, 4-én, 5-én (kedd- szerda – csütörtök)

reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig

A beíratás helye: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Dunapataj, Petőfi S. u. 3.

 

 

 

1./Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a /nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 8. §. (2) bekezdése értelmében/ augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a gyermek a nevelési év kezdő napjától –tankötelezettségük megkezdéséig- legalább napi négy órában köteles óvodai nevelésben részt venni.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

2./A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a 2 és fél éves gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy ha minden, három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

3./Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik,(a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

 

4./ A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön (vagy tartózkodási helyén) teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül 2016. május 20-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

5./ Az intézmény fogadja az Alapító Okirata alapján az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket a szakértői bizottság véleménye alapján.

 

6./Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
 • a születési anyakönyvi kivonat,
 • gyermek TAJ száma,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél helyezték el, a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata),

 

7./ További információ az óvodában.

 

Kelt: Dunapataj, 2016. március 31.

Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának

képviselő-testülete

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail