Megjelent az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet, amely szerint a kijelölt önkormányzatoknak, így Dunapatajnak is 2017. január 1-ig kötelező csatlakoznia az országosan kiépülő ASP rendszer önkormányzati adó és gazdálkodási rendszeréhez (pénzügy, gazdálkodás, adó), majd 2018. január 1-ig az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez (iratkezelő rendszer, az önkormányzati települési portál rendszer, az elektronikus ügyintézési portál rendszer, az elektronikus űrlapszolgáltatás, az ingatlanvagyon-kataszter rendszer, az ipar és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer).

A rendszerhez történő csatlakozást támogató pályázatot az Önkormányzat képviselő-testülete 2016. szeptemberben tárgyalta, majd ezt követően a pályázat benyújtásra került.

Pályázni lehetett az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen eszközök és szoftverek beszerzésére üzembe helyezéssel együtt. A pályázat során kötelezően megvalósítandó szakmai tevékenységek a következők: a folyamatszervezési, szabályozási feladatok végrehajtása, szabályzatok áttekintése, módosítása (Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása); az önkormányzat elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása; az önkormányzat adatállományának tisztítása és azok informatikai rendszerbe történő betöltése, migrálása (Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja); a migrált és átadott adatok, kialakított szolgáltatások tesztelése, ellenőrzése (Tesztelés, élesítés); az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon az érintett hivatali és intézményi részvétele. A pályázatot elbírálták és támogatásban részesült.

Első határidőként a pénzügyi-gazdálkodási szakrendszer megadott feladatait és az önkormányzati szakrendszer feladatait hajtottuk végre, amelyek keretében adattisztítást és migrálást végeztünk el.

A projekt első szakaszában az informatikai eszközparkunkat tettük alkalmassá az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz, a nyújtott szolgáltatások igénybevételére. Az Önkormányzat beszerzési szabályzata szerint eljárva ASP pályázat keretében nagy teljesítményű és kapacitású, korszerű eszközök kerültek beszerzésre, mellyel biztonságosan tudtunk csatlakozni a rendszerhez, és ez a feladatellátást is teljes mértékben lehetővé teszi. 

A második szakasz a szoftver oldali felkészülésről, fejlesztésekről szól, és ennek keretében valósítjuk meg a kötelező szakmai tevékenységeket. A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása során a szabályzatokat áttekintjük, felülvizsgáljuk, az önkormányzat IT biztonsági szabályzatát és az Iratkezelési szabályzatot az ASP működési rendjéhez igazítjuk. Az elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételeket kialakítjuk, szükséges útmutatókat, űrlapokat, rendeleteket elkészítjük, melynek eredményeképp egységes elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtunk az állampolgárok és a vállalkozók részére. Az ASP rendszerbe feltöltendő adatokat felülvizsgáljuk, azokat megtisztítjuk, így a beépített ellenőrző rendszernek megfelelő adatok kerülnek feltöltésre a rendszerbe. Végül a kialakított szolgáltatásokat, feltöltött adatokat teszteljük, melynek következtében a rendszer megfelelő működése érhető el. Az egyes tevékenységek megvalósítását külső szerv végzi a pályázati felhívás és a Korm. rendelet szabályainak megfelelően. Az érintett önkormányzati dolgozók az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon vettek részt, melynek köszönhetően magasabb szintű szakmai tudásra tettek szert.

Jelenleg az ingatlan-vagyon kataszter, ipari-kereskedelem szakrendszer, iratkezelő szakrendszer, a hagyatéki leltár rendszer és az elektronikus ügyintézési portál rendszer tesztelés zajlik.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail